Bestuur

Bestuur

De bestuurlijke activiteiten worden door vier mensen uitgevoerd. Het bestuur onderhoudt de contacten met andere instellingen zoals de Gemeente Amersfoort. Ook bepaalt het bestuur de koers van DJO en de eisen die gesteld worden aan begeleiders en ondersteuners.

Tjalling Brouwer
Functie:
Voorzitter
Jeroen Stroeve
Functie:
Penningmeester
Timothy Henderson
Functie:
Secretaris
Piet de Jong
Functie:
Algemeen bestuurslid